Teşhis ve Tedavi Hizmetleri

Kanatlı hayvanlar da  tıpkı diğer  hayvanlar gibi  zaman zaman hastalanabilirler ve hastalıkların sağıltımı için  antimikrobiyaller  ilaçların ve  kimi destekleyici ilaçların kullanılması gerekebilir. Avimed veterinerlik, tedavi hekimliği kapsamında  sürü sağlığına ilişkin postmortem muayeneler  gerçekleştirerek, hızlı ve güvenilir  ön teşhisleri koyar, zamanında  etkin ve güvenilir tedaviler uygular ve sürü sağlığını optimize eder.