Eğitim

Avimed veteriner sağlık hizmetleri işletme çalışanlarını, kanatlı hayvan refahı, yetiştirilme tekniği, biyogüvenlik, dezenfeksiyon ve medikasyon uygulamaları hakkında  bilgilendirir. İşletme çalışanlarının bilgi donanımlarını artırmak verim ve sağlık göstergelerinin etkin takibi için gereklidir. Zira personel bilincinin yüksek olduğu işletmelerde genellikle sorunları yakalamak kolaydır, hayvan refahına ve biyogüvenliğe ilişkin aksaklıklar yaşanmaz,  problemler büyümeden çözüme ulaştırılır.