Kümes Ziyaretleri

Avimed veterinerlik, kümes ziyaretlerini, sürüsü sağlığı ve refahı için, çiftlik yönetiminin  ayrılmaz parçası olarak görmektedir.  Yerinde gerçekleştirilen ziyaretler,  dışarıdan profesyonel bir göz olarak kümes içerisindeki muhtemel aksaklıkları ve işletme zafiyetlerini gidermeyi hedefler. Hayvanların maruz olduğu optimum koşullar bir bakıma onların sağlığının belirleyicisi konumundadır. İşletme ziyaretleri esnasında sürü sağlığı ile ilgili gözlemlerini, klinik muayene ve nekroskopik muayenelerine  ilişkin sonuçları işletme sahibi ile paylaşır ve çözüm önerilerini sunar.