Veteriner İlaçları

Kliniğimizde kanatlı hastalıklarının sağıtımında kullanılan tüm anti mikrobiyel ajanlar, ekto ve endoparaziter ilaçların yanı sıra tedavilerde destekleyici ürünler olarak kullanılan nefes acıcılar, karaciğer onarıcı ve destekleyici ürünleri tedarik etmek mümkündür.